UWIERZ WE WŁASNY ROZUM
Jeśli chcesz spróbować zapomnieć na dłuższą chwilę o tym, czego nauczyłeś się
w szkole lub podobnie jak ja, wątpisz w prawdziwość historii naszej cywilizacji, to

Serdecznie dziękuję za promyczki życzliwości Elżbiecie Pietrzak z Krakowa, Joli Chominiec z Kanady,
Casey Wadowskiemu z USA, Sławkowi Jabłońskiemu z Kielc, Michałowi Jaworskiemu, Blues Man'owi,
Tomkowi Wierszałowiczowi i wszystkim innym przychylnie lub podobnie myślącym.